Västlänken – Almedal

Omledning av fjärrvärme och fjärrkyla med Volvo EW 160 E, Almedal.