Västlänken – Haga

Spontschaktning för Västlänken med Volvo EC 300ELR, Haga.