Sponsring

Vi stödjer årligen några av Sveriges största finansiärer av forskning vad gäller några av de vanligaste folksjukdomarna. Alzheimerfonden, Barndiabetesfonden, Bröstcancerfonden och Prostatacancerfonden. I samband med att bidra har vi valt att visa detta på några av våra maskiner med förhoppningen att väcka uppmärksamhet kring ämnet och uppmana fler till att bidraga.

STOLT SPONSOR TILL: