Miljö & Hållbarhet

För oss är det viktigt att göra det vi kan för att minska vår klimatpåverkan. Vi förnyar ständigt maskinparken för att hålla oss uppdaterade till de aktuella miljökrav som finns. Vår ambition är att skapa en hållbar, trygg och säker arbetsplats. För att uppnå detta utbildar sig våra maskinförare och yrkesarbetare regelbundet mot de aktuella regler och säkerhetskrav som gäller. Genom att använda oss av biologiskt nedbrytbar hydraulolja och miljödiesel (HVO100) tillsammans med certifierade maskiner bidrar vi till att minska maskinernas miljöpåverkan.

Miljö & Hållbarhet

Uppdaterade

Vi håller maskinparken modern och kontinuerligt uppdaterad för en hög miljöstandard.

Hållbarhet

Genom utbildad personal och certifierade maskiner bidrar vi till en hållbar, trygg och säker arbetsplats.

Drivmedel

Vi använder biologiskt nedbrytbar hydraulolja och miljödiesel för att reducera våra koldioxidutsläpp.