Marieholmstunneln

Utläggning erosionsskydd inför småbåtshamn Marieholm.