Untitled Document

Maskinpark

Ivarssons Entreprenad
Miljömedvetenhet
Vi använder diesel med rapsinblandning för att driva samtliga fordon, och i hydraulsystemet biologiskt nedbrytbar olja, som vi fortfarande använder trots att kraven lättat. Under 2008 arbetar vi för att bli kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Ivarssons Entreprenad äger en maskinpark med över 65 enheter inklusive grävare från 500 kg upp till 85 ton, specialmaskiner och lastbilar. Vi är stolta över att i stort sett alla maskiner på Ivarssons Entreprenad håller hög miljöstandard.

Specialmaskiner
Till våra specialmaskiner räknar vi framför allt våra långgrävare, som har en räckvidd på 15-22,5 meter. Maskinerna kan användas till muddring, årensning, bergsskrotning, urgrävning, släntning, rivning, släntklippning och spontschaktning m.m. För att utföra dessa arbeten har vi en mängd olika special-redskap. Vår smed, Jan-Erik, bygger även redskap för speciella uppdrag, t ex rivningsbommar, gripskopor, förlängningsarm m.m.

Vi har även resurser att bygga provisoriska vägar med körplåtar och grävmaskinsmattor. Vid extremt dålig bärighet använder vi förstärkta stockmattor för våra grävmaskiner. Har du behov av transporter hjälper vi till med allhjulsdrivna lastbilar med bl a bergflak, rivningscontainrar, kranflak och maskinvagn.

Copyright 2008-2013 Creativo Design